So sánh sản phẩm
BÁO GIÁ - 39 Ngô Thì Nhậm-HBT-Hà Nội Hotline: 0366689999
Ngày đăng: 09:38:43 19-12-2017
 
O GIÁ
Áp dụng từ ngày 18/1/2021
(Giá có thể thay đổi mà không kịp báo trước, vui lòng liên hệ Hotline 0366689999 để cập nhật)
Model Đóng gói Tình trạng Đơn giá/
triệu đồng
Bảo hành Tặng kèm
iPhone 12 Mini          
 
iPhone 12 Mini 64GB
Green/White
 
Full
Box
Mới 100% 19.100
VN
12 tháng  
Ốp silicon Hoco
 
 
iPhone 12 Mini 64GB
Blue/Green
 
Full
Box
Mới 100% 18.900
ZA
12 tháng  
Ốp silicon Hoco
 
 
iPhone 12 Mini 128GB
Blue/White
 
Full
Box
Mới 100% 20.800
VN
12 tháng  
Ốp silicon Hoco
 
 
iPhone 12 Mini 128GB
Green
 
Full
Box
Mới 100% 21.000
VN
12 tháng  
Ốp silicon Hoco
 
iPhone 12 Pro Max          
 
iPhone 12 Pro Max 128GB
Blue
 
Full
Box
Mới 100% 31.000
ZA
12 tháng  
Ốp silicon Hoco
 
 
iPhone 12 Pro Max 128GB
Gold/Silver
 
Full
Box
Mới 100% 31.100
ZA
12 tháng  
Ốp silicon Hoco
 
 
iPhone 12 Pro Max 128GB
Graphite
 
Full
Box
Mới 100% 31.400
ZA
12 tháng  
Ốp silicon Hoco
 
 
iPhone 12 Pro Max 128GB
Blue
 
Full
Box
Mới 100% 31.000
LL
12 tháng  
Ốp silicon Hoco
 
 
iPhone 12 Pro Max 128GB
Gold
 
Full
Box
Mới 100% 31.600
LL
12 tháng  
Ốp silicon Hoco
 
 
iPhone 12 Pro Max 128GB
Graphite
 
Full
Box
Mới 100% 31.700
LL
12 tháng  
Ốp silicon Hoco
 
 
iPhone 12 Pro Max 128GB
Graphite
 
Full
Box
Mới 100% 31.800
VN
12 tháng  
Ốp silicon Hoco
 
 
iPhone 12 Pro Max 128GB
Silver
 
Full
Box
Mới 100% 32.000
LL
12 tháng  
Ốp silicon Hoco
 
 
iPhone 12 Pro Max 128GB
Silver
 
Full
Box
Mới 100% 32.400
VN
12 tháng  
Ốp silicon Hoco
 
 
iPhone 12 Pro Max 256GB
Blue
 
Full
Box
Mới 100% 33.300
LL
12 tháng  
Ốp silicon Hoco
 
 
iPhone 12 Pro Max 256GB
Graphite
 
Full
Box
Mới 100% 33.500
LL
12 tháng  
Ốp silicon Hoco
 
 
iPhone 12 Pro Max 256GB
Gold
 
Full
Box
Mới 100% 34.100
LL
12 tháng  
Ốp silicon Hoco
 
 
iPhone 12 Pro Max 256GB
Silver
 
Full
Box
Mới 100% 34.300
LL
12 tháng  
Ốp silicon Hoco
 
 
iPhone 12 Pro Max 256GB
Graphite/Silver
 
Full
Box
Mới 100% 33.600
ZA
12 tháng  
Ốp silicon Hoco
 
 
iPhone 12 Pro Max 256GB
Gold
 
Full
Box
Mới 100% 33.700
ZA
12 tháng  
Ốp silicon Hoco
 
 
iPhone 12 Pro Max 256GB
Blue
 
Full
Box
Mới 100% 33.500
ZA
12 tháng  
Ốp silicon Hoco
 
 
iPhone 12 Pro Max 256GB
Graphite
 
Full
Box
Mới 100% 34.400
VN
12 tháng  
Ốp silicon Hoco
 
 
iPhone 12 Pro Max 256GB
Gold
 
Full
Box
Mới 100% 35.100
VN
12 tháng  
Ốp silicon Hoco
 
 
iPhone 12 Pro Max 512GB
Blue
 
Full
Box
Mới 100% 39.500
LL
12 tháng  
Ốp silicon Hoco
 
 
iPhone 12 Pro Max 512GB
Graphite
 
Full
Box
Mới 100% 38.600
LL
12 tháng  
Ốp silicon Hoco
 
 
iPhone 12 Pro Max 512GB
Blue/Gold
 
Full
Box
Mới 100% 39.400
ZA
12 tháng  
Ốp silicon Hoco
 
 
iPhone 12 Pro Max 512GB
Silver
 
Full
Box
Mới 100% 39.700
LL
12 tháng  
Ốp silicon Hoco
 
 
iPhone 12 Pro Max 512GB
Gold
 
Full
Box
Mới 100% 40.300
LL
12 tháng  
Ốp silicon Hoco
 
iPhone 12 Pro          
 
iPhone 12 Pro 128GB
Blue/Graphite
 
Full
Box
Mới 100% 29.100
VN
12 tháng  
Ốp silicon Hoco
 
 
iPhone 12 Pro 128GB
Gold/Silver/Graphite/Blue
 
Full
Box
Mới 100% 29.300
ZA
12 tháng  
Ốp silicon Hoco
 
 
iPhone 12 Pro 128GB
Gold/Silver/Graphite/Blue
 
Full
Box
Mới 100% 30.000
LL
12 tháng  
Ốp silicon Hoco
 
 
iPhone 12 Pro 256GB
Blue/Graphite
 
Full
Box
Mới 100% 31.200
VN
12 tháng  
Ốp silicon Hoco
 
 
iPhone 12 Pro 256GB
Silver
 
Full
Box
Mới 100% 32.000
VN
12 tháng  
Ốp silicon Hoco
 
 
iPhone 12 Pro 256GB
Graphite
 
Full
Box
Mới 100% 32.300
LL
12 tháng  
Ốp silicon Hoco
 
 
iPhone 12 Pro 256GB
Silver/Blue
 
Full
Box
Mới 100% 32.700
LL
12 tháng  
Ốp silicon Hoco
 
 
iPhone 12 Pro 256GB
Gold
 
Full
Box
Mới 100% 33.000
LL
12 tháng  
Ốp silicon Hoco
 
 
iPhone 12 Pro 256GB
Gold
 
Full
Box
Mới 100% 32.400
ZA
12 tháng  
Ốp silicon Hoco
 
 
iPhone 12 Pro 256GB
Silver/Blue/Graphite
 
Full
Box
Mới 100% 32.100
ZA
12 tháng  
Ốp silicon Hoco
 
iPhone 12          
 
iPhone 12 64GB
Black/Red
 
Full
Box
Mới 100% 21.600
LL
12 tháng  
Ốp silicon Hoco
 
 
iPhone 12 64GB
Blue
 
Full
Box
Mới 100% 21.700
LL
12 tháng  
Ốp silicon Hoco
 
 
iPhone 12 64GB
White/Green
 
Full
Box
Mới 100% 21.800
LL
12 tháng  
Ốp silicon Hoco
 
 
iPhone 12 64GB
Red
 
Full
Box
Mới 100% 21.400
VN
12 tháng  
Ốp silicon Hoco
 
 
iPhone 12 64GB
White
 
Full
Box
Mới 100% 21.700
VN
12 tháng  
Ốp silicon Hoco
 
 
iPhone 12 64GB
Green
 
Full
Box
Mới 100% 22.100
VN
12 tháng  
Ốp silicon Hoco
 
 
iPhone 12 128GB
Black
 
Full
Box
Mới 100% 23.600
LL
12 tháng  
Ốp silicon Hoco
 
 
iPhone 12 128GB
Red/Black
 
Full
Box
Mới 100% 23.200
VN
12 tháng  
Ốp silicon Hoco
 
 
iPhone 12 128GB
Green/White
 
Full
Box
Mới 100% 23.900
VN
12 tháng  
Ốp silicon Hoco
 
 
iPhone 12 256GB
Blue/Black
 
Full
Box
Mới 100% 25.300
LL
12 tháng  
Ốp silicon Hoco
 
 
iPhone 12 256GB
Green
 
Full
Box
Mới 100% 26.200
ZA
12 tháng  
Ốp silicon Hoco
 
 iPhone 11          
 
iPhone 11 64GB
Red
 
Full
Box
Mới 100% 16.900
VN
12 tháng  
Ốp silicon Hoco
 
 
iPhone 11 64GB
White
 
Full
Box
Mới 100% 17.100
LL
12 tháng  
Ốp silicon Hoco
 
 
iPhone 11 64GB
Red/Yellow
 
Full
Box
Mới 100% 17.300
Hp cao
12 tháng  
Ốp silicon Hoco
 
 iPhone SE          
 
iPhone SE 256GB
White
 
Full
Box
Mới 100% 13.100
ZP
12 tháng  
Ốp silicon Hoco
 
 iPhone XR          
 
iPhone XR 64GB
Black/White
 
Full
Box
Mới 100% 12.500
VN
12 tháng  
Ốp silicon Hoco
 
 
iPhone XR 64GB
Black
 
Full
Box
Mới 100% 12.700
LL
12 tháng  
Ốp silicon Hoco
 
 iPhone Xs Max          
 
iPhone Xs Max 512GB
Gray/Silver
 
Full
Box
Mới 100% 19.900
LL
12 tháng  
Ốp silicon Hoco
 
 iPad 11” 2020          
 
iPad 11” 2020 Wifi 128GB
Silver
 
Full
Box
Mới 100% 19.500
FPT
12 tháng  
Kính cường lực
 
 
iPad 11” 2020 Wifi 256GB
Gray
 
Full
Box
Mới 100% 21.500
ZP
12 tháng  
Kính cường lực
 
 
iPad 11” 2020 Wifi + Cell 128GB
Gray/Silver
 
Full
Box
Mới 100% 23.700
FPT
12 tháng  
Kính cường lực
 
 
iPad 11” 2020 Wifi + Cell 256GB
Gray
 
Full
Box
Mới 100% 26.200
LL
12 tháng  
Kính cường lực
 
 iPad 12.9” 2020          
 
iPad 11” 2020 Wifi + Cell 256GB
Gray/Silver
 
Full
Box
Mới 100% 30.000
LL
12 tháng  
Kính cường lực
 
 iPad Gen 8 2020          
 
iPad Gen 8 2020 Wifi 32GB
Gray/Gold
 
Full
Box
Mới 100% 9.400
LL
12 tháng  
Kính cường lực
 
 
iPad Gen 8 2020 Wifi + Cell 32GB
Silver/Gold
 
Full
Box
Mới 100% 12.300
LL
12 tháng  
Kính cường lực
 
 
iPad Gen 8 2020 Wifi + Cell 128GB
Gold
 
Full
Box
Mới 100% 14.300
LL
12 tháng  
Kính cường lực
 
 Apple Watch Serie 6          
 
Apple Watch Series 6 44mm Milan
ESIM
Gray
 
Full
Box
Mới 100% 20.200
VN
12 tháng Dán Hydrogel
 
Apple Watch Series 6 44mm Sport
ESIM
Red
 
Full
Box
Mới 100% 13.300
ZP
12 tháng Dán Hydrogel
 
Apple Watch Series 6 44mm Sport
ESIM
Blue
 
Full
Box
Mới 100% 14.100
JA
12 tháng Dán Hydrogel
 
Apple Watch Series 6 44mm Sport
GPS
Red
 
Full
Box
Mới 100% 11.000
ZP
12 tháng Dán Hydrogel
 
Apple Watch Series 6 44mm Sport
GPS
Blue/Gray
 
Full
Box
Mới 100% 11.600
ZP/VN/
LL
12 tháng Dán Hydrogel
 
Apple Watch Series 6 40mm Milan
ESIM
Gray
 
Full
Box
Mới 100% 19.600
ZP
12 tháng Dán Hydrogel
 
Apple Watch Series 6 40mm Milan
ESIM
Gold
 
Full
Box
Mới 100% 19.100
VN
12 tháng Dán Hydrogel
 
Apple Watch Series 6 40mm Sport
ESIM
Gold
 
Full
Box
Mới 100% 12.800
ZP
12 tháng Dán Hydrogel
 
Apple Watch Series 6 40mm Sport
ESIM
Gray
 
Full
Box
Mới 100% 12.600
ZP
12 tháng Dán Hydrogel
 
Apple Watch Series 6 40mm Sport
ESIM
Blue/Red
 
Full
Box
Mới 100% 12.700
ZP
12 tháng Dán Hydrogel
 
Apple Watch Series 6 40mm Nike
GPS
Gray
 
Full
Box
Mới 100% 10.300
LL
12 tháng Dán Hydrogel
 
Apple Watch Series 6 40mm Sport
GPS
Blue/Gray/Red
 
Full
Box
Mới 100% 10.100
LL
12 tháng Dán Hydrogel
 
Apple Watch Series 6 40mm Sport
GPS
White
 
Full
Box
Mới 100% 10.100
LL
12 tháng Dán Hydrogel
 
Apple Watch Series 6 40mm Sport
GPS
Gold
 
Full
Box
Mới 100% 10.600
LL
12 tháng Dán Hydrogel
 Apple Watch SE          
 
Apple Watch SE 44mm Nike
ESIM
Gray/White
 
Full
Box
Mới 100% 9.700
ZP
12 tháng Dán Hydrogel
 
Apple Watch SE 44mm Sport
ESIM
White
 
Full
Box
Mới 100% 9.700
ZP
12 tháng Dán Hydrogel
 
Apple Watch SE 44mm Sport
GPS
Gray
 
Full
Box
Mới 100% 8.600
ZP
12 tháng Dán Hydrogel
 
Apple Watch SE 40mm Sport
GPS
White
 
Full
Box
Mới 100% 8.100
ZP
12 tháng Dán Hydrogel
 
Apple Watch SE 40mm Sport
GPS
Gold
 
Full
Box
Mới 100% 8.300
ZP
12 tháng Dán Hydrogel
 Ph kin Apple          
 
Airpods Pro
 
Full
Box
Mới 100% 5.390
VN
12 tháng  
 Máy Like New          
 
iPad Gen 7 10.2” 4G
Gray
 
Bộ sạc zin mới 100% Like new 9.790 12 tháng Kính cường lực
 
iPad Gen 7 10.2” 4G
Silver (2c)
 
Bộ sạc zin mới 100% Like new 9.790 12 tháng Kính cường lực
 
iPhone Xs Max 256GB
Gray
 
Bộ sạc zin mới 100% Like new 13.890 12 tháng Ốp silicon
 
iPhone Xs 64GB
Gold
 
Bộ sạc zin mới 100% Like new 10.190 12 tháng Ốp silicon
 
iPhone Xs 64GB
Gray
 
Bộ sạc zin mới 100% Đẹp 9.790 12 tháng Ốp silicon
 
iPhone X 64GB
Silver
 
Bộ sạc zin mới 100% Like new 9.290 12 tháng Ốp silicon
 
iPhone X 64GB
Silver
 
Bộ sạc zin mới 100% Đẹp 8.990 12 tháng Ốp silicon
 
iPhone 8 Plus 64GB
Gold (2c)/Silver/Red/Gray
 
Bộ sạc zin mới 100% Like New 8.690 12 tháng Ốp silicon
 
iPhone 8 256GB
Gold
 
Bộ sạc zin mới 100% Like New 6.390 12 tháng Ốp silicon
           
 
 
 
Tags:
Fanpage Facebook
Giỏ hàng của tôi (0)